Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

15.02.2016 - "O dostępności i wykorzystaniu energii falowania wiatrowego do produkcji energii elektrycznej"

Prof. Jan Kazimierz Szmidt z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.:"O dostępności i wykorzystaniu energii falowania wiatrowego do produkcji energii elektrycznej".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku