Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.11.2011 - "Micro-mechanical modelling of dynamic recrystallization in ice."

Dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, profesor IBW PAN, z Zakladu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt. "Micro-mechanical modelling of dynamic recrystallization in ice".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku