Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.05.2008 - “Falowy transport pędu: nowe spojrzenie na stary problem - Ko(ntr)-referat z prawem do stanowczej riposty”

Dr Włodzimierz Chybicki (ZMFiDB), dr inż. Jerzy Kołodko (ZMiIB IBW PAN), dr Gabriela Grusza (Instytut Oceanografi UG) wygłoszą wykład pt. “Falowy transport pędu: nowe spojrzenie na stary problem - Ko(ntr)-referat z prawem do stanowczej riposty”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku