Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.04.2014 - "Równania Reynoldsa: krytyczna analiza podstawowego narzędzia modelowania przepływów turbulentnych"

Dr Jerzy Kołodko, reprezentujący Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów, wygłosi referat pt.:"Równania Reynoldsa: krytyczna analiza podstawowego narzędzia modelowania przepływów turbulentnych".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku