Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.02.2011 - "Problemy dylatancji i stabilności w gruntach sypkich"

Prof. A. Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. "Problemy dylatancji i stabilności w gruntach sypkich".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku