Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.01.2013 - "Zagrożenie zalania plaży i przelewania się wód Zatoki Gdańskiej przez wydmy Mierzei Messyńskiej"

Pani mgr Magdalena Stella z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wyglosi referat pt."Zagrożenie zalania plaży i przelewania się wód Zatoki Gdańskiej przez wydmy Mierzei Messyńskiej".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku