Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.01.2009 - “Uwagi dotyczące pracy naukowej w Instytucie, na podstawie sprawozdań z działalności statutowej w 2008 roku.“

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. “Uwagi dotyczące pracy naukowej w Instytucie, na podstawie sprawozdań z działalności statutowej w 2008 roku.“

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku