Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

13.12.2006 - “Dalsze kierunki rozwoju modelowania transportu osadów – część 2 – opis zapiaszczania torów wodnych” oraz “Informacja o konkursach w 7 Programie Ramowym UE”

Dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Dalsze kierunki rozwoju modelowania transportu osadów – część 2 – opis zapiaszczania torów wodnych”. W drugiej części spotkania dr inż. Małgorzata Robakiewicz z Zakładu Hydrodynamiki Rzek i Zbiorników Wodnych odczyta informację pt. “Informacja o konkursach w 7 Programie Ramowym UE”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku