Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

13.11.2017 - "Obserwacje i modelowanie prądów rozrywających w Polskiej Strefie Brzegowej"

Mgr Jakub Malicki z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Obserwacje i modelowanie prądów rozrywających w Polskiej Strefie Brzegowej"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku