Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

12.05.2014 - "Ekspertyza dotycząca ruchu rumowiska w porcie zewnętrznym w Świnoujściu wraz z propozycją zabezpieczenia ujęcia wody technologicznej "

Dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, profesor IBW PAN z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Ekspertyza dotycząca ruchu rumowiska w porcie zewnętrznym w Świnoujściu wraz z propozycją zabezpieczenia ujęcia wody technologicznej".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku