Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

12.04.2010 - “Badania Jeziora Żarnowieckiego i rejonu jeziora dla potrzeb projektowych i eksploatacyjnych Elektrowni Jądrowej i Szczytowo-Pompowej”

Prof. Wojciech Majewski (IBW PAN / IMGW) wygłosi wykład pt. “Badania Jeziora Żarnowieckiego i rejonu jeziora dla potrzeb projektowych i eksploatacyjnych Elektrowni Jądrowej i Szczytowo-Pompowej”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku