Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

1.12.2014 - "Ruch rumowiska w morskiej strefie brzegowej pod wpływem falowania, prądów pochodzenia falowego i prądu rzecznego"

Pan mgr inż. Grzegorz Gerkowniak z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat inauguracyjny pt. "Ruch rumowiska w morskiej strefie brzegowej pod wpływem falowania, prądów pochodzenia falowego i prądu rzecznego".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku