Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

11.12.2017 - "Nonlinear wave loads on a founded horizontal rectangular cylinder"

Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN, Kierownik Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt.:"Nonlinear wave loads on a founded horizontal rectangular cylinder"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku