Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

11.06.2018 - "Trajektorie ruchu cząstek wody i transport masy w kanale falowym"

Dr inż. Maciej Paprota z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.:"Trajektorie ruchu cząstek wody i transport masy w kanale falowym".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku