Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

11.04.2016 - "The interaction between wave and storm surge during a typhoon process"

Mgr inż. Michał Morawski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "The interaction between wave and storm surge during a typhoon process".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku