Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

11.03.2013 - "Modeling of the propagation and transformation of transient nonlinear waves on a current"

Dr inż. Maciej Paprota oraz dr hab. inż. Wojciech Sulisz, profesor IBW PAN, z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłoszą referat pt. "Modeling of the propagation and transformation of transient nonlinear waves on a current".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku