Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

11.02.2013 - "Introduction to the SPH method and simulation of dam-break flow"

Dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, profesor IBW PAN z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt. "Introduction to the SPH method and simulation of dam-break flow".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku