Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

11.01.2016 - "Transport osadów piaszczystych pod wpływem fal stojących"

Pan dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wyglosi referat pt.:"Transport osadów piaszczystych pod wpływem fal stojących".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku