Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

10.12.2008 - “Laboratorium w Lubiatowie – możliwości, prowadzone badania, wyniki – część 2“

Doc. Rafał Ostrowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Laboratorium w Lubiatowie – możliwości, prowadzone badania, wyniki – część 2“.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku