Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

10.03.2014 - "Wzorce dyssypacji energii falowej otrzymane metodą empirycznych wzorców rozkładu profili batymetrycznych w Lubiatowie"

Dr hab. inż. Grzegorz Różyński, profesor IBW PAN z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Wzorce dyssypacji energii falowej otrzymane metodą empirycznych wzorców rozkładu profili batymetrycznych w Lubiatowie".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku