Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

03.12.2008 - “Zachowanie się gruntu w stanach poprzedzających zniszczenie – część 2″

Prof. Andrzej Sawicki, z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Zachowanie się gruntu w stanach poprzedzających zniszczenie – część 2″.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku