Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9168 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9168
titleTransformacja falowego widma częstotliwościowego w strefie brzegowej w okolicy Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie
authorsSchönhofer J.1
affiliations
pages118 — 127
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2019-3/2019-3_118-127_Schonhofer.pdf
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9067
year2019
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 40, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku