Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9165 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9165
titleHydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 2
authorsStella M.1
affiliations
pages211 — 222
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2020-5/2020-5_211-222_Stella.pdf
abstractsDetermination of the sediment movement intensity in various hydrodynamic conditions. Dimensionless shear stresses and sediment transport rates calculated from measured hydrodynamic data and from the theoretical model. A three-layer sediment transport model adapted to wave-current flow conditions beyond the surf zone. Intensification of the wave impact on the seabed by wind-driven currents. A simple two-variant model of the wind-induced current, yielding reliable velocities for the flow along the Polish coast of the open Baltic Sea at depths of 12 ÷ 20 m.
Określenie intensywności ruchu osadów w różnych warunkach hydrodynamicznych. Bezwymiarowe naprężenia ścinające oraz natężenie transportu osadów obliczone z hydrodynamicznych danych pomiarowych i modelu teoretycznego. Trójwarstwowy model ruchu rumowiska zaadaptowany do warunków przepływu falowo-prądowego poza strefą przyboju. Wzmożenie wpływu falowania na dno przez prądy wiatrowe. Prosty dwuwariantowy model prądu wiatrowego wyznaczający wiarygodne wartości prędkości przepływu wzdłuż polskiego wybrzeża otwartego morza Bałtyckiego w obszarze o głębokościach 12 ÷ 20 m.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9164
year2020
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 41, Nr 5

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku