Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9163 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9163
titleHydrodynamiczne i litodynamiczne przydenne procesy dalekiego przybrzeża morza bezpływowego. Część 1
authorsStella1
affiliations
pages142 — 161
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2020-4/2020-4_142-161_Stella.pdf
abstractsWave-current flow velocity distribution under conditions of interaction of waves and wind-induced current. Analysis of the bathymetric and sonar measurements, as well as wave, wind and sea currents data. Model verification and comparison with measured data.
Rozkład prędkości przepływu falowo-prądowego uwzględniającego współoddziaływanie falowania oraz prądu wiatrowego. Analiza danych pomiarowych batymetrycznych, sonarowych, parametrów falowania, wiatru oraz prądów morskich. Weryfikacja modelu oraz porównanie z danymi pomiarowymi.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9159
year2021
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 42, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku