Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8623 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id8623
titleRyzyko osuwiskowe - implikacje dla zagospodarowania przestrzennego i stabilizowania indywidualnych obiektów (na przykładzie Koronowa k. Bydgoszczy)
authorsLaskowicz I., Mrozek T., Zabuski L.1
affiliations
pages42 — 43
tasksT 3.3/2011: Modelowanie praktycznie ważnych procesów w geotechnice
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id8622
titleOgólnopolska Konferencja O!SUWISKO: Materiały konferencyjne
year2015
conferenceOgólnopolska Konferencja O!SUWISKO, 19-22 maja 2015, Wieliczka [id=520]
publisherPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
placeWarszawa
editorsKalinowska A., Zawada P.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku