Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8606 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8606
titleWybrane aspekty hydro- i morfodynamiki brzegu południowego Bałtyku w świetle zjawisk klimatycznych
authorsOstrowski R.1, Pruszak Z.1
affiliations
pages668 — 677
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points6
PART OF
typeC
database id8568
year2015
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 36, Nr 5
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku