Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8231 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8231
titleNatężenie przepływu osadów w sąsiedztwie przeszkody prostopadłej do brzegu w świetle badań laboratoryjnych
authorsPruszak Z.1, Tarnowska M.1
affiliations
pages278 — 280
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id5148
year1981
seriesInżynieria Morska
issueR. 2, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku