Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5148 details

ATTRIBUTEVALUE
typeC
database id5148
title
authors
year1981
seriesInżynieria Morska
issueR. 2, Nr 1
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5147
titleSprężysto-plastyczne zachowanie się gruntu zbrojonego w próbie trójosiowego ściskania
authorsA. Sawicki
pages17 — 19
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8231
titleNatężenie przepływu osadów w sąsiedztwie przeszkody prostopadłej do brzegu w świetle badań laboratoryjnych
authorsPruszak Z., Tarnowska M.
pages278 — 280
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku