Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8225 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8225
titleProcesy formowania się, rozwoju oraz zanikania małych form dennych w oscylacyjnym ruchu cieczy
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages99 — 149
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id5129
year1978
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 39
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku