Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5129 details

ATTRIBUTEVALUE
typeC
database id5129
title
authors
year1978
seriesRozprawy Hydrotechniczne
issueNr 39
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languageen

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8224
titleWpływ szorstkosci dna wywołanej małymi formami dennymi na tłumienie fali powierzchniowej
authorsPruszak Z.
pages151 — 164
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5128
titleOn application of effective moduli theory to layered soil
authorsA. Sawicki
pages5 — 13
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languageen
ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8225
titleProcesy formowania się, rozwoju oraz zanikania małych form dennych w oscylacyjnym ruchu cieczy
authorsPruszak Z.
pages99 — 149
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku