Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8161 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8161
titleAnaliza zachowania się sztolni hydrotechnicznych zapory w Świnnej Porębie
authorsZabuski L.1
affiliations
pages105 — 113
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8160
year2013
seriesGeofizyka: Biuletyn Informacyjny
issueNr 11/2013
publisherPrzedsiębiorstwo Badań Geofizycznych
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku