Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8143 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8143
titleWpływ zmiennego klimatu falowego na różnookresową zmienność nadwodnej części brzegu (plaży)
authorsChrząstowska N.1, Pruszak Z.1
affiliations
pages19 — 30
notesKopia w oprac. Tp4349
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points6
PART OF
typeC
database id8193
year2014
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 35, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku