Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8081 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8081
titleStan brzegów morskich i sposoby ich ochrony w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie
authorsOstrowski R.1, Pruszak Z.1, Babakov A.
affiliations
pages191 — 197
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id8080
year2013
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 34, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku