Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7666 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7666
titleOcena uwarunkowań technicznych programu rekultywacji wyrobisk Zatoki Puckiej
authorsPruszak Z.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages285 — 298
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points3
PART OF
typeZ
database id7665
titleProgram rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej
year2010
publisherWydawnictwo Instytutu Morskiego
placeGdańsk
editorsKruk-Dowgiałło L., Opioła R.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku