Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7385 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7385
titleMorska inżynieria brzegowa w świetle wyzwań stawianych przez zmiany klimatu
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages338 — 345
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7384
year2009
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 30, Nr 5

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku