Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7204 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7204
titleZastosowanie linii odprężenia masywu skalnego do określenia obciążeń na obudowę tunelu
authorsZabuski L.1, Friedrich R.
affiliations
pages171 — 176
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id7203
year1992
seriesPrace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej
issuenr 63, Seria: Konferencje nr 32
placeWrocław

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku