Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7185 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7185
titleNumeryczne modelowanie deformacji stoku osuwiskowego - Maślana Góra w Szymbarku k. Gorlic
authorsRączkowski W., Zabuski L.1
affiliations
pages733 — 742
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7509
year2008
seriesGeologia, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej
issueTom 34, z. 4
placeKraków

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku