Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6711 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6711
titleMonitoring dendrogeomorfologiczny osuwisk w Beskidzie Niskim
authorsKrąpiec M., Rączkowski W., Danek M., Gil E., Kłusek M., Zabuski L.1
affiliations
pages173 — 184
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id7510
year2008
seriesPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności
issueT. 6
publisherPolska Akademia Umiejętności
placeKraków

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku