Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6211 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6211
titleModelowanie bilansu osadów w obszarze brzegu morskiego w rejonie delty Rzeki Czerwonej (Wietnam)
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages8 — 13
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id6210
year2006
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 27, Nr 1
publisherNOT

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku