Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6203 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6203
titleZmienność wielorewowego brzegu morskiego pod wpływem oddziaływania fal asymetrycznych i prądów pochodzenia falowego
authorsOstrowski R.1
affiliations
pages209 — 217
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id6202
year2006
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 27, Nr 4
publisherNOT

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku