Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5935 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5935
titleWpływ procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych na stateczność narzutu falochronu północnego
authorsOstrowski R.1
affiliations
pages377 — 383
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id4315
year2005
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 26, Nr 5

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku