Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5685 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5685
titleO rewach i ich wpływie na fizyczne procesy oraz ochronę brzegu morskiego
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages52 — 56
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points3
PART OF
typeC
database id5684
year2005
seriesGeoinżynieria: drogi, mosty, tunele
issueNo. (06) 3
publisherInżynieria Bezwykopowa Sp. z o.o
placeKraków

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku