Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #146

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id146
titleGeoinżynieria: drogi, mosty, tunele
publisherInżynieria Bezwykopowa Sp. z o.o [id=258]

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku