Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5495 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id5495
titleStabilizowanie osuwiska (Przykład: zbocze "Falkowa" w Nowym Sączu)
authorsZabuski L.1
affiliations
pages173 — 181
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id5496
titleXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Eksploatacja Infrastruktury w sytuacjach kryzysowych, Referaty, Tom 2: Infrastruktura transportowa i budowle inżynierskie w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo budynków i budowli
year2004
conferenceXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Eksploatacja Infrastruktury w sytuacjach kryzysowych, 18-20 października 2004, Warszawa, Rynia [id=261]

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku