Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4971 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4971
titleCoastal research station
authorsOstrowski R.1, Pruszak Z.1
affiliations
pages9 — 30
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points1
PART OF
typeZ
database id4969
titleSummer School - Workshop, Coastal Zone `03
year2003
conferenceInternational Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland [id=192]
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
editorsPruszak Z.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku