Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4793 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4793
titleStabilizowanie skarpy drogowej
authorsZabuski L.1
affiliations
pages133 — 141
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4794
titleStabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych: materiały konferencyjne
year2002
conferenceStabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 9-11 października 2002, Żywiec [id=163]
publisherInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku