Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4791 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4791
titleOgólne zasady i metody stabilizowania zboczy
authorsZabuski L.1
affiliations
pages192 — 204
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4792
titleStabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych: materiały konferencyjne
year2000
conferenceStabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 14 września 2000, Warszawa [id=162]
publisherInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
placeWarszawa
editorsThiel K., Kledyński Z.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku