Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4545 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4545
titleStabilizowanie zboczy
authorsZabuski L.1
affiliations
pages28 — 37
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4546
titleStabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, Materiały na Seminarium
year1998
conferenceSeminarium Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 1998, Świnna Poręba [id=121]
publisherInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku