Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4498 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4498
titleMetody i wyniki stabilizowania skarpy w rejonie wlotów do sztolni hydrotechnicznych
authorsMazurek J., Zabuski L.1, Bestyński Z.
affiliations
pages99 — 108
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4499
titleSeminarium Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych
year1998
conferenceSeminarium Stabilizacja masywów skalnych w podłożu budowli hydrotechnicznych, 1998, Świnna Poręba [id=121]
publisherInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku