Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4308 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4308
titleModelling intensive near-bed sand transport under wave-current flow versus laboratory and field data
authorsKaczmarek L. M.1, Ostrowski R.1
affiliations
pages1 — 18
tasksZ 2.2.1/2000: Analiza ruchu osadów morskich na wielorewowym profilu dna w warunkach współoddziaływania fal i prądów morskich
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points24
PART OF
typeC
database id4307
year2002
seriesCoastal Engineering
issueVol. 45, No. 1
publisherElsevier B. V.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku